לימודים גרמנים עבור בני נוער בגרמניה

Lern
Deutsch

לימודי גרמנית בגרמניה, עבור בני נוער

Comments? Questions?

האם את/ה צריכ/ה ויזה (אשרת שהייה)?

כעקרון עד לתקופה של שלושה חודשים אזרחים ישראלים אינם זקוקים לויזה ע"מ לשהות בגרמניה, מעבר לתקופה זו יש להגיש בקשה בשגרירות הגרמנית.

אזרחי האיחוד האירופי אינם זקוקים לויזה ע"מ לשהות בגרמניה.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר השגרירות הגרמנית בתל אביב.